Fans of Otherwise

Från gotisk outlaw-poesi och halvnyktra stycken över till framtidsvisioner, rotlösa ballader om miserabel kärlek och sånger om pengar och död tolkar vi våra favoriter och skruvar till versioner där vi hör hemma. Gemensamt är att vi gör dem till vår version av Americana-doftande musik med stänk av svensk folk.

cropped-img_5044.jpg